Współpracujemy
z Narodowym
Funduszem Zdrowia


NZOZ SANATIS Prószków - współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Punkt przyjmowania zleceń w
NZOZ SANATIS  728 334 315
 77 5453 279


Podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej w NZOZ SANATIS.

Zapewniamy naszym podopiecznym najwyższej jakości kompleksową opiekę medyczną, głównie pielęgniarską, wykonywaną w domach pacjentów.

Usługi świadczone są bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do świadczeń pielęgniarki ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

Obowiązują tutaj identyczne zasady wypełniania deklaracji jak do lekarza POZ.

Zapewniamy pełny zakres usług pielęgniarskich u dzieci i dorosłych w domu pacjenta:
  • iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne
  • kroplowe wlewy dożylne
  • pobieranie materiału do badań
  • bańki
  • cewnikowanie
  • patronaże niemowląt

Opieka sprawowana jest w pełnym zakresie przez pielęgniarki środowiskowe lub rodzinne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00.

W pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia udzielane są w domu chorego, zlecane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów, wynikającym z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi (wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w tym czasie musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjentów).

Nasz zakład współpracuje z wszystkimi lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego naszego regionu.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

Opiekę sprawuje doświadczony zespół pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Druki w formacie PDF do pobrania:


©sanatis.pl 2020