Współpracujemy
z Narodowym
Funduszem Zdrowia


NZOZ SANATIS Prószków - współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Punkt przyjmowania zleceń w
NZOZ SANATIS  728 334 315
 77 5453 279


Refundacja

Każda chora osoba ubezpieczona ma prawo skorzystać z refundacji środków pomocniczych: pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych, wkładów anatomicznych oraz podkładów. Poniżej znajdą Państwo garść informacji na temat refundacji oraz sposobu uzyskania refundowanych wyrobów medycznych.


Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku osób dotkniętych nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy, zgodnie z obowiązującym od dnia 3 marca 2018 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 r, refundacją objęte są następujące środki pomocnicze:

 • PIELUCHOMAJTKI: SUPER SENI, SUPER SENI PLUS, SUPER SENI TRIO, SUPER SENI QUATRO, SENI OPTIMA, SENI KIDS
 • MAJTKI CHŁONNE: SENI ACTIVE
 • PIELUCHY ANATOMICZNE: SAN SENI, SAN SENI FOR MEN
 • WŁADY ANATOMICZNE (inaczej wkładki urologiczne): SENI LADY, SENI MAN
 • PODKŁADY: SENI SOFT SUPER, SENI SOFT SUPER DRY

W ramach wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie mogą Państwo również otrzymać:

 • przedmioty ortopedyczne (wózek inwalidzki, kule, balkoniki, sznurówki lędźwiowo-krzyżowe, ortezy, protezy kończyn, i inne)
 • soczewki
 • aparaty słuchowe
 • cewniki
 • worki stomijne

Szczegółowa lista jednostek chorobowych, przy których przysługuje refundacja znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 maja 2017 r.


Jak skorzystać z refundacji?

W celu skorzystania z refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia należy przejść trzy główne kroki:

Krok I – Odwiedź lekarza

Lekarz wystawi Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – Część A zlecenia.

Osobami uprawnionymi do wystawienia Zlecenia – Części A są:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej;
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej; pediatrii; chorób wewnętrznych;
 • Lekarze spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • Kontynuacja zlecenia - pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Krok II – Udaj się do Oddziału NFZ

NFZ potwierdza Zlecenie – Część A oraz wydaje Kartę zaopatrzenia comiesięcznego – Część B Zlecenia.

Krok III – Odbierz refundowany środek pomocniczy

Refundowane środki pomocnicze można odebrać w aptece lub sklepie medycznym. Apteka/sklep medyczny odbiera Zlecenie – Część A i potwierdza odbiór środka pomocniczego na Karcie zaopatrzenia comiesięcznego – Część B. Apteka/sklep medyczny oddaje Kartę zaopatrzenia comiesięcznego pacjentowi, gdyż będzie ona potrzebna do odebrania refundowanych środków pomocniczych na kolejne miesiące.


Zasady refundacji

Od dnia 3 marca 2018 roku obowiązuje nowy limit ilościowy 90 sztuk!

Kwoty refundacji i ilości środków pomocniczych, za zakup których przysługuje zwrot kosztów, regulowane są ustawowo i podlegają ograniczeniom:

Limit ilościowy w wysokości 90 sztuk miesięcznie

Limit cenowy:

 • 77 zł dla osób z chorobą nowotworową (100% dopłaty NFZ do limitu)
 • 90 zł dla pozostałych chorych (70% dopłaty NFZ do limitu)

W przypadku przekroczenia limitu, brakującą kwotę dopłaca pacjent.

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW,IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

 • Inwalidzi wojskowi
 • Inwalidzi wojenni
 • Osoby represjonowane

Pamiętaj, że:

 • Osoby uprawnione do 100 % refundacji (OR, IW,IB) wysyłając zlecenia pocztą do Oddziału Wojewódzkiego NFZ muszą pamiętać o dołączeniu ksera legitymacji, w przeciwnym razie Karta zaopatrzenia comiesięcznego może nie zostać wypisana na 100 % refundacji do limitu.

 • Zlecenie wystawione przez osobę uprawnioną ważne jest przez cały miesiąc, którego dotyczy zlecenie z zastrzeżeniem, że nie można odebrać pieluchomajtek za miesiąc wstecz. Przykładowo, jeśli zlecenie zostało wystawione na styczeń, luty i marzec to w styczniu można odebrać zlecenia na 3 miesiące, w lutym za 2 a w marcu za ostatni miesiąc.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy mając zlecenia wypisane na pieluchomajtki mogę odebrać tylko pieluchomajtki czy mogę w ramach zlecenia na 90 szt. odebrać różny asortyment?

Nie ma żadnych przeciwskazań co do wybrania różnego asortymentu środków pomocniczych w ramach limitu 90 szt. miesięcznie. Otrzymując zlecenia można wybrać produkty mieszane, np. 60 szt. pieluchomajtek i 30 szt. podkładów. Najlepiej jak lekarz wypisując zlecenie w miejscu określenia wyrobu medycznego wskaże: pieluchomajtki lub zamiennie.

2. Nie jestem w stanie sam odebrać pieluchomajtek Seni, co mam zrobić?

Pacjent nie musi odbierać środków pomocniczych marki Seni osobiście. W imieniu pacjenta środki pomocnicze może odebrać inna osoba, która potwierdza odbiór środków refundowanych uzupełniają swoje imię i nazwisko, pesel oraz podpisując się na Zleceniu.

3. Nie stać mnie na odebranie środków pomocniczych od razu na trzy miesiące, czy mogę realizować zlecenie „na raty”?

Jeśli odebranie zlecenia jednorazowo na trzy miesiące może być problematyczne, poproś osobę wystawiającą zlecenie o wypisanie trzech oddzielnych zleceń na każdy miesiąc.

©sanatis.pl 2020