Współpracujemy
z Narodowym
Funduszem Zdrowia


NZOZ SANATIS Prószków - współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Punkt przyjmowania zleceń w
NZOZ SANATIS  728 334 315
 77 5453 279


Opieka długoterminowa w NZOZ SANATIS.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to pielęgniarska opieka nad obłożnie chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub choroby, którzy wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń:

  • pielęgnacji odleżyn u pacjenta leżącego
  • pielęgnacji powikłanej stopy cukrzycowej lub innych trudno gojących ran
  • pielęgnacji przetoki
  • założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)
  • płukanie pęcherza moczowego
  • pielęgnacji rurki tracheostomijnej
  • podawania leków w postaci iniekcji podskórnych, domięśniowych oraz płynów infuzyjnych
Opiekę sprawuje doświadczony zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Dokumenty w formacie PDF do pobrania:©sanatis.pl 2020